Twinning

JAČANJE ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA
JAVNIH NABAVKI U SRBIJI

Januar – Septembar 2016
TWL Projekat

Slovenija i Srbija

IPA 2012
Jačanje zaštite prava u postupcima javnih nabavki u Srbiji

Slobodno nas kontaktirajte u bilo koje vreme putem kontakt forme na desnoj strani. Možete nam i poslati e-mail na : PPRightsSerbia@dkom.si

Država članica – Republika Slovenija
Državna revizorska komisija za reviziju postupaka javnih nabavki
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: dkom@dkom.si

Država korisnica – Republika Srbija
Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Srbija
e-mail: republicka.komisija@kjn.gov.rs


Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Tema

Vaša poruka