Twinning

JAČANJE ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA
JAVNIH NABAVKI U SRBIJI


Institucije projekta

Institucije države članice

Državna revizorska komisija za reviziju postupaka javne nabavke

Zaštita prava u postupcima javnih nabavki u Republici Sloveniji je obezbeđena od strane Državne revizorske komisije za reviziju postupaka javnih nabavki, koja je ustanovljena 1997. godine i definisana kao specijalizovano, nezavisno i autonomno državno telo koje pruža pravnu zaštitu u postupcima javnih nabavki prema propisima pravne zaštite i Zakonu o javnim nabavkama. Iako ne deluje kao formalni sud, Državna revizorska komisija za reviziju postupaka javne nabavke, ispunjava sve zahteve zakonodavnog suda, postavljene kao presedan Suda pravde Evropske unije. Državna revizorska komisija za reviziju postupaka javne nabavke ima pet članova, od kojih jedan deluje kao predsednik. Sve članove imenuje Skupština, a moraju da ispunjavaju i opšte uslove za imenovanje, slične onima definisanim za sudije. Takođe, svi članovi moraju imati najmanje šest godina radnog iskustva na području javnih nabavki. Državna revizorska komisija za reviziju postupaka javne nabavke sastoji se iz dva sektora: savetodavno odeljenje i odeljenje za računovodstvo i kadrove. Savetodavno odeljenje trenutno zapošljava jedanaest visoko kvalifikovanih konsultanata (svi su pravnici) koji deluju kao asistenti članovima Državne revizorske komisije za reviziju postupaka javne nabavke i pružaju im profesionalnu i stručnu podršku u radu na konkretnim slučajevima. Odeljenje za računovodstvo i kadrove pruža administrativnu podršku u rešavanju zadataka Državne revizorske komisije za reviziju postupaka javne nabavke.

Pored stručnjaka Državne revizorske komisije za reviziju postupaka javne nabavke, predloženi tim eksperata uključuje i visoko obučene i iskusne stručnjake iz institucija unutar sistema javnih nabavki u Sloveniji, na sledeći način:


Institucije države korisnice

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je nezavisna institucija Republike Srbije koja pruža zaštitu prava u procedurama javnih nabavki. Osnovana je 2002. godine, na osnovu Zakona o javnim nabavkama, ali tokom godina je delimično promenila opseg nadležnosti, organizaciju i načina poslovanja, članove i načine na koje se biraju članovi i predsednik. Zakon o javnim nabavkama propisuje odgovornosti, sastav i način izbora članova trenutnog saziva Republičke komisije. Republička komisija se sastoji od predsednika i osam članova izabranih na period od pet godina.

Osim Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u okviru sistema javnih nabavki u Srbiji ključni akteri su :

 • Uprava za javne nabavke
 • Državna revizorska institucija
 • Komisija za javno-privatno partnerstvo
 • Ministarstvo finansija
 • Upravni sud
 • Prekršajni apelacioni sud
 • Komisija za zaštitu konkurencije
 • Delegacija Evropske unije u Srbiji

Tim države članice

Gospođa Tadeja Pusnar, vođa projekta države članice

Gospođa Tadeja Pušnar je visoka činovnica, članica Državne revizorske komisije za reviziju postupaka javnih nabavki i zamenica predsednika. Predložena vođa projekta ima više od četrnaest godina radnog iskustva, od kojih skoro deset na najbolje rangiranim menadžerskim pozicijama u upravljanju ljudskim resursima i finansijskim izvorima kao šefica opštih poslova i kadrovske službe, generalni sekretar, direktorka Javnog fonda za održavanje i garancijskog fonda Republike Slovenije i predsednica i podpredsednica Nadzornog odbora Javnog fonda za održavanje i garancijskog fonda Republike Slovenije.

Predložena vođa projekta takođe je rukovodila implementaciju više složenih projekata (projekti za upravljanje ljudskim resursima, upravljanje integracijama, projekat upravljanja vremenom i projekat upravljanja troškovima) u nacionalnom i EU okruženju.

 • Gospodin Borut Smrdel, glavni ekspert

Gospodin Borut Smrdel je visoki činovnik, predsednik Državne revizorske komisije za reviziju postupaka javnih nabavki. Njegova dugogodišnja profesionalna karijera u oblasti sistema pravnih sredstava za javne nabavke (jedanaest godina), njegovo iskustvo u sprovođenju sličnih zajedničkih i drugih projekata u regionu i njegove menadžerske sposobnosti čvrsto ga kvalifikuju za predloženu poziciju.

 • Gospodin Sašo Matas, pravni ekspert, generalni direktor Direkcije za javne nabavke, Ministarstva za javnu upravu
 • Gospodin Andraž Žvan, pravni ekspert, savetnik u Državnoj revizorskoj komisiji za reviziju postupaka javnih nabavki
 • Gospodin Tomaž Vesel, pravni ekspert, predsednik Suda za reviziju Republike Slovenije
 • Gospođa Nina Velkavrh, pravni ekspert, član Državne revizorske komisije za reviziju postupaka javnih nabavki
 • Gospodin Marko Grubar, ekspert, zamenik direktora Direkcije za logistiku, Ministarstva odbrane
 • Gospodin Marko Zupanc, pravni ekspert, savetnik Državne revizorske komisije za reviziju postupaka javnih nabavki
 • Gospođa Živa Južni, pravni ekspert, podsekretar Javne agencije za zaštitu konkurencije
 • Gospodin Uroš Izlakar, ekspert, asistent u Direkciji za javne nabavke, Ministarstva za javnu upravu
 • Gospođa Alenka Čebular, ekspert, stručnjak za komunikacije u Kancelariji za komunikacije Vlade Republike Slovenije
 • Gospođa Mateja Škabar, ekspert, član Državne revizorske komisije za reviziju postupaka javnih nabavki
 • Gospodin Gregor Šebenik, ekspert, član Državne revizorske komisije za reviziju postupaka javnih nabavki
 • Gospodin Ivan Radulović, pravni ekspert, savetnik u Državnoj revizorskoj komisiji za reviziju postupaka javnih nabavki
 • Gospodin Tomaž Samec, pravni ekspert, savetnik u Državnoj revizorskoj komisiji za reviziju postupaka javnih nabavki
 • Gospođa Jacinta Pilih, pravni ekspert, savetnik u Državnoj revizorskoj komisiji za reviziju postupaka javnih nabavki

Tim države korisnice

Gospodin Branislav Cvetkovic, vođa projekta države korisnice

Gospodin Cvetkovi je visoki činovnik, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.


Ciljne grupe

Od vitalnog je značaja da projekat ima podršku i posvećenost svih ključnih aktera u okviru srpskih institucija:

 • Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,
 • Državne revizorske institucije,
 • Uprave za javne nabavke,
 • Komisije za zaštitu konkurencije,
 • Komisije za javno-privatno partnerstvo.